top of page

Opleiding HBO5 verpleegkunde

De opleiding
Modulaire opleiding met deelcertificaten
Lesperiodes
Modulaire opleiding met deelcertificaten

 

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde (Hoger Beroepsonderwijs, kwalificatieniveau 5) is modulair opgebouwd. Geen studiejaren meer maar een soepel systeem met halfjaarlijkse modules. Dit maakt het studietraject flexibeler. 

Je doorloopt 5 modules in 3 jaar. Per module wisselen les- en stageperiodes elkaar af.

Je maakt zowel in de les als op stage kennis met verpleegkundige zorg binnen verschillende domeinen:

 • Ziekenhuiszorg

 • Ouderenzorg

 • Geestelijke gezondheidszorg

 • Thuiszorg

Je ontvangt voor elke geslaagde module een deelcertificaat dat onbeperkt geldig blijft. Ook als je je studies even stopzet.

Behaal je module 1 ‘Initiatie verpleegkunde’ en module 2 ‘Verpleegkundige basiszorg’ dan kan je je
laten registreren als zorgkundige.


Na het behalen van module 5 krijg je het diploma van ‘Gegradueerde in de verpleegkunde’. Het diploma beantwoordt aan de Europese richtlijnen. Dat betekent dat je het beroep van verpleegkundige mag uitoefenen binnen de Europese lidstaten.

 

Je had bij de start van de opleiding nog geen diploma secundair onderwijs? Als je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs behaal je ook je diploma secundair onderwijs bij het slagen in module 5.

modulair systeem schema.png
Lesperiodes

Tijdens de lesperiodes bieden we je geen klassieke vakken aan maar geïntegreerde thema’s, onder andere:

 • Fysiologische functies

 • Communicatie en interactie

 • Gezondheidszorg

 • Ethische reflectie

 • Medisch rekenen

 • Zorg voor psychisch welbevinden

 • Wetenschappelijk werk

Binnen elk thema verwerk je een aantal kerncompetenties (KC). De KC’s zijn zowel op theoretische, praktische als communicatieve vaardigheden gericht. Je werkt binnen het thema ‘Communicatie & Interactie’ bijvoorbeeld aan de volgende KC’s:

 • Communicatie met de zorgvrager

 • Communicatie binnen het team

 • Zelfreflectie

We bepaalden voor elk thema een leerlijn die door de verschillende modules loopt. Deze leerlijn zorgt voor een logische en haalbare opbouw van de kennis, vaardigheden en attitudes die je moet verwerven doorheen de opleiding.

We gebruiken binnen elk thema verschillende werkvormen:
 

 • Hoorcolleges

 • Praktijksessies

 • Oefenmomenten

 • Verwerkings- en uitdiepingsopdrachten

 • Bijscholingen en gastdocenten

 

In module 5, het laatste jaar, ga je zelf aan de slag met alle competenties die je in module 1 t.e.m. 4 verworven hebt. Je leert er op een systematische manier nieuwe problemen aanpakken.
Je volgt eerst 4 verplichte blokjes (V-blokjes) van 2 weken:

 • V1: Casus cardio

 • V2: Casus gastro-entero

 • V3: Casus middelenafhankelijkheid

 • V4: Casus oncologie

Daarna volg je 3 keuzeblokjes (K-blokjes), te kiezen uit een aanbod van 6 blokjes:

 • K1: Casus (jong)dementie

 • K2: Casus chronische zorgvrager

 • K3: Casus orthopedie

 • K4: Casus persoonlijkheids- en eetstoornissen

 • K5: Casus psychose, stemmings- en angststoornissen

 • K6: Casus acute zorgvrager

Elk blokje vertrekt van een concrete praktijksituatie, waarmee je zelf probleemgericht aan de slag gaat.

Lesuren
 

Je hebt les volgens een veranderlijk lesrooster. Elke week zijn de verschillende thema’s dus anders verdeeld over de lesdagen.

Elke lesdag is opgedeeld in 4 lesblokken van 100 minuten. Binnen zo’n lesblok krijg je telkens 1 bepaald thema. We voorzien 2 korte pauzes en een middagpauze van 11u40 tot 12u30.
 

Lesuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag               8u00 tot 16u00
Woensdag                                                                    8u00 tot 11u40

Lesrooster voorbeeld.png
Stages
Werkplekken met individuele begeleiding

 

Onze opleiding bestaat voor de helft uit les en voor de helft uit stage. Naarmate je vordert in de opleiding heb je meer stageweken per module.

Je gaat tijdens een stageperiode uitsluitend op stage, je hebt dan geen les. Je werkt op een stagedag 7u36, ook op woensdag. De dienst kan jou per stageperiode ook 1 of 2 weekends inplannen. Je krijgt na maximum 10 opeenvolgende dagen stage 2 dagen recuperatie. Vanaf module 5 kan de dienst je ook voor nachtdiensten inplannen.

Tijdens de stages leer je toepassen wat je in de les hebt geleerd. Omgekeerd vormen je stage-ervaringen een vertrekpunt voor verdieping tijdens de lessen.

De stagebegeleider van de school en de stagementoren van de stageplaats begeleiden je individueel op de stageplaats. Je stagebegeleider van de school komt wekelijks langs. Jullie nemen dan samen de zorg voor een zorgvrager op. Na deze samenwerking bespreken jullie je leerproces en je leerdoelen voor de volgende stageweek.

In module 1 en module 2 zijn de stages verkennend. Je zet je kennis rond basiszorg die je tijdens de lessen hebt opgedaan stap voor stap om in de praktijk.

Vanaf module 3 mag en moet je meer zelfstandig werken op stage. Je past verpleegkundige vaardigheden toe binnen de totaalzorg van de zorgvrager. Dit blijft gebeuren onder individuele begeleiding.

Voor elke stageperiode organiseren we een stagevoorbereidingsmoment op school. Je stagebegeleider van de school geeft je de nodige informatie over de stageplaats en het verloop van de stage. Jij kan de nodige vragen stellen en samen maken jullie concrete afspraken voor een goed verloop van de stage.

Ruim aanbod aan stageplaatsen in eigen regio
 

Je moet zelf geen stageplaats zoeken. De school biedt een ruim aanbod aan stageplaatsen binnen de verschillende domeinen van de verpleegkunde.

Je zal mogelijk stage lopen in:
 

 • Universitaire ziekenhuizen Leuven met campus Gasthuisberg en Pellenberg

 • Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Leuven

 • Regionaal ziekenhuis Heilig Hart in Tienen

 • Medisch Centrum in Aarschot

 • Ziekenhuis Sint Trudo in Sint-Truiden

 • Imelda-ziekenhuis in Bonheiden

 • Nationaal MS Centrum in Melsbroek

 • Woon- en zorgcentra in Vlaams-Brabant:

  • WZC Sint Bernardus in Bertem

  • WZC d’Eycken Brug in Bierbeek

  • WZC De Wyngaert in Rotselaar

  • WZC Sint Alexius in Tienen

  • WZC Dijlehof in Leuven

  • WZC Park Passionisten in Tienen

  • WZC Vondelhof in Boutersem

  • WZC De Wingerd in Leuven

  • WZC Residentie Demerhof in Aarschot

  • WZC Poortvelde in Aarschot

  • WZC Sint Rochus in Aarschot

  • WZC Betlehem in Herent

  • WZC Booghuys in Leuven

  • WZC Ter Vlierbeke in Kessel-Lo

  • WZC Huize Nazareth in Goetsenhoven

  • WZC Sint Margaretha in Holsbeek

  • WZC De Lelie in Wezemaal

  • WZC Ter Meeren in Neerijse

  • WZC Annuntiaten in Heverlee

  • WZC Keyhof in Huldenberg

  • WZC Dommelhof in Tielt-Winge

  • WZC Sint Jozef in Rillaar

  • WZC Hof Ter Heyde in Bekkevoort

  • WZC Edelweiss in Begijnendijk

  • WZC Ezeldijk in Diest

  • WZC Sint Jozef in Wiekevorst

  • WZC Floordam in Melsbroek

  • WZC Ter Putkapelle in Wilsele

  • WZC E. Remy in Leuven

  • WZC Residentie Hertog Jan In Kortenberg

RA9B0031.jpg
 • Universitair Psychiatrisch Centrum met campus Leuven, Kortenberg, Bierbeek en Heverlee

 • Psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendael in Diest

 • Alexianen zorggroep in Tienen

 • Psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas in Lubbeek

 • Afdelingen van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

 • Zelfstandige thuisverpleging:

  • May Blockx in Haasrode

  • Thuiszorg Herent

  • Team Zorg in Holsbeek

  • Gerda Devijver in Oud-Heverlee

  • Groep VDB in Tienen

  • Vipies in Tienen

  • Groep Meerdael in Vaalbeek  

 • Service residentie Populuerenhof in Heverlee

 • I-Mens regio Leuven en Tienen

 • Voorziening voor volwassen personen met een handicap APOJO in Aarschot

 • Gehandicaptenzorg stichting Delacroix in Tienen en Hakendover

Evaluatie
Permanente evaluatie zonder lange blok- en examenperiodes

 

Tijdens lesperiodes evalueren we door permanente evaluatie. Je legt op geregelde tijdstippen toetsen af voor de verschillende thema’s. We scoren doorheen de verschillende thema’s verschillende kerncompetenties. De behaalde resultaten op deze toetsen tellen mee voor je eindresultaat. Je krijgt na elke toets de nodige feedback.

Op stage evalueren zowel je stagebegeleider van de school als de stagementoren van de stageplaats jou. Je krijgt dagelijks feedback over je functioneren. Zo kan je tijdig bijsturen. We gebruiken ook hier de verschillende kerncompetenties bij de evaluatie. Na elke stage organiseren we een stage-evaluatiemoment op je stageplaats en op school. Je bespreekt je resultaten tijdens een individueel gesprek met de stagebegeleider van de school.

Module 1 tot en met 4 én de V-blokjes in module 5 sluit je af met een geïntegreerde casustoets. In deze toets komen alle thema’s aan bod. Het doel van deze toets is het geïntegreerd toepassen van theoretische kennis, verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Dit weerspiegelt wat het werkveld van jou als toekomstig verpleegkundige verwacht.

Je hebt bij ons geen lange blok- en examenperiode.

Na de permanente toetsen, stages en casustoets evalueren we of je alle kerncompetenties hebt bereikt die nodig zijn om over te gaan naar een volgende module.

Je bent geslaagd voor een module als je:

 • Per kerncompetentie minstens geslaagd bent voor het totaal van de stages

 • Per kerncompetentie minstens geslaagd bent voor het totaal van de toetsen (permanente evaluatie én casustoets)

 • Minstens 50% haalt op de casustoets

Na de opleiding


Je hebt 100% garantie dat je met je diploma onmiddellijk aan het werk kan! Het werkveld ontvangt je met open armen als afgestudeerde van onze school.

 

Afhankelijk van jouw interesse en voorkeur kan je terecht in de volgende werkvelden:

 • Algemene ziekenhuizen

 • Woon- en zorgcentra

 • Thuiszorg

 • Psychiatrische ziekenhuizen

 • Kleinschalige opvangprojecten voor mensen met psychische problemen

 • Gehandicaptenzorg

 • Psychiatrische verzorgingstehuizen

 • Revalidatiecentra

 • Projecten beschut wonen

Kan ik nog verder studeren?
 

De brugopleiding is een mogelijkheid om via een verkort traject het diploma van ‘bachelor in de verpleegkunde’ te behalen in een hogeschool, zoals de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg).

In het werkveld zelf kan je je nog specialiseren. Je zal op je werkvloer diverse opleidingen kunnen volgen.

Zin in een job in het onderwijs?
 

Door het behalen van je getuigschrift van de specifieke lerarenopleiding kan je aan de slag in het onderwijs. De specifieke lerarenopleiding biedt formules waarbij je de opleiding kan combineren met een job. Je doet zo ervaring op in het werkveld en behaalt ondertussen je diploma van leraar.

Stages
Evaluatie
Na de opleiding
Menu opleiding
Module 5
 • Facebook icoon
 • Instagram - White Circle
bottom of page