top of page

Stfran.: een school met duurzaam design

Hoe ziet het interieur van een school eruit voor jou? Typisch? Architectenbureau Felix & Partners breekt dit vooroordeel. Zij zochten naar duurzaam meubilair ‘met een hoek af’.

Architectenbureau Felix & Partners werkte voor het interieurdesign van Stfran. samen met Bulo.


Architect Diederick Huysse geeft een toelichting over het concept:

Met het voorgestelde architectuurconcept introduceren we een centrale collectieve straat die de huiskamer van de school vormt. Hier is het kruispunt tussen student, docent en directie. De school bestaat niet alleen uit leslokalen met daarbij horende circulatie. De collectieve straat neemt zowel de circulatie als een educatieve functie op zich. Deze zone vormt het hart van de verpleegkundige school. Enerzijds verbindt het alle entiteiten en anderzijds is het een plaats waar interactie tussen docent en student centraal staat. Dit vertaalt zich in een warme en zorgende sfeer waar je kan werken, rusten, ontmoeten, spreken, verkennen en ontdekken. Een plaats waar studenten geen nummer zijn en worden bijgestaan door medestudenten, docenten en directie. Het brengt motivatie en inspiratie voor alle actoren in de schoolomgeving met een continue input van informatie. Hier vormen student, docent en directie de identiteit van de school.

Na een tweetal tussentijdse besprekingen was de inrichting klaar om aan Stfran. voor te stellen. Het plan week af van wat het bestuur eerst voor ogen had maar samen raakten we overtuigd van het duurzaam meubilair en de eigentijdse vormgeving.


Onze directrice Katrien Staessens over het interieur van onze school:

Het meubilair van Bulo heeft van de centrale ruimte in onze school een warme huiskamer gemaakt. Tijdens de pauzes is het een gezellige ontmoetingsplaats en tijdens de lesuren een efficiënte werkruimte voor de studenten. Het is fijn om te zien hoe de studenten de ruimte inpalmen om er met hun opdrachten aan de slag te gaan, individueel of in groep. Dit biedt een grote meerwaarde voor de realisatie van ons probleemgestuurd curriculum.

Foto’s: © Architectenbureau Felix & Partners | Arnout Fonc

415 weergaven

Comments


  • Facebook icoon
  • Instagram - White Circle
bottom of page